Mitkä ovat seksioikeutesi?

Jokaisella maailman nuorilla on seksuaaliset oikeudet. Nämä oikeudet, joita kutsutaan myös ihmisoikeuksiksi, viittaavat yksilön oikeuteen päättää seksuaalisuudestaan. Oikeudet perustuvat vapauteen, tasa-arvoon, yksityisyyteen ja itsemääräämisoikeuteen.
Kaikilla ihmisillä on oikeus seksuaaliseen vapauteen. Toisten seksuaaliseen suhteeseen liittyvien oikeuksien kunnioittaminen on jokaisen vastuulla.

1. Oikeus seksuaalisuuteen

Jokaisella ihmisellä on oikeus saada seksuaalisia haluja, fantasioita ja kokemuksia seksuaalisesta nautinnosta. Heillä on myös oikeus ilmaista ja määritellä seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoltaan. Mutta se ei saa loukata toisen itsemääräämisoikeutta ja lakia.

2. Tietoa seksuaalisuudesta

Ilman tietoa seksuaalisuudesta on mahdotonta tehdä vastuullisia ja itsenäisiä päätöksiä. Jokaisella on oikeus ja velvollisuus saada seksuaalikasvatusta, joka kunnioittaa hänen seksuaalioikeuksiaan.

3. Oikeus puolustaa itseään ja olla suojattu

Ihmisillä on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteensa. Kaikille ihmisille on tarjottava suojelua sukupuoleen perustuvalta ja seksuaaliselta väkivallalta. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus esimerkiksi milloin tahansa kieltäytyä seksistä tai seksuaalisesta toiminnasta, käyttää sukupuolitautien ehkäisymenetelmiä raskauden ehkäisemiseksi ja saada apua, jos hän on joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi tai sillä uhattuna. Yhteiskunnat ja niiden lait takaavat lasten suojelun.

4. Oikeus saada seksuaaliterveyspalveluja

Jokainen ansaitsee terveyspalvelut, jotka ovat oikeudenmukaisia ja kunnioittavat seksuaalioikeuksia. Asutpa missä tahansa, seksuaaliterveyspalvelujen tulee olla saatavilla ja luottamuksellisia. Jokaisella on oikeus saada esim. ehkäisy ja seksuaalinen neuvonta ovat kaikkien saatavilla taloudellisesta asemasta ja olinpaikasta riippumatta. Voit myös valita itsellesi sopivimman ehkäisymenetelmän.

5. Heti alusta

Kaikilla ihmisillä, myös nuorilla ja vähemmistöillä, on oikeus tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Heillä on myös oikeus ilmaista mielipiteensä. Jokaisella on oikeus olla häiritsemättä, vahingoittamatta tai syrjityksi sukupuolen perusteella.

6. Yksityisyys on oikeutesi

Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää, mitä hän haluaa tehdä seksuaalisuudellaan. Jokaisella on oikeus päättää mitä, kuinka usein ja kenelle hän haluaa paljastaa seksuaalisuutensa. Jokaisella on oikeus päättää, mitä kuvia ja sisältöä hänestä julkistetaan.

7. Oikeus on voimassa

Jokaisella on oikeus osallistua ja vaikuttaa seksuaalisuuteen liittyviin päätöksiin. Palveluja tuottaessa nuorilla on etuoikeus saada neuvoja. Nuorten oikeus tulla kuulluiksi seksuaalikasvatusasioissa ja saada mielipiteensä heidän seksuaalisuuteensa vaikuttaviin päätöksiin.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn