Sananvapaus ja vastuu

Sananvapaus

Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus suojelevat sananvapautta. Demokraattisessa yhteiskunnassa sananvapaus on tärkeä osatekijä. Sananvapaus on vapautta ilmaista, vastaanottaa ja jakaa mielipiteitä ilman häiriöitä. Sananvapauteen voi kuulua provosoivien, loukkaavien tai terävien sanojen ilmaisu, jos se ei ylitä sitä, mikä on yleisesti hyväksyttävää.
Sananvapaus ei tarkoita, että voit sanoa mitä haluat. Sananvapaus tuo mukanaan vastuun. Perustuslaki suojaa myös jokaisen kunniaa ja yksityiselämää. Päätettäessä, kumpi oikeus on olosuhteisiin nähden tärkeämpi, on oltava tasapaino sananvapauden ja yksityisyyden suhteen.


Sosiaaliset kysymykset ovat sananvapauden ydinalue, kun taas yksityiselämä kattaa seksuaaliset suhteet ja perhe-elämän. Sananvapaus on usein tärkeämpää, jos kysymys koskee yhteiskunnallisesti tärkeää henkilökohtaiseen elämään liittyvää asiaa.
Rikoslaki kieltää muun muassa salakuuntelun, luottamuksellisten tietojen levittämisen ja kunnianloukkauksen. Tämä johtuu siitä, että sananvapauden ja yksityiselämän välille on vedetty raja. Kodinsuojelualueella ei saa kuvata henkilöä ilman lupaa. Julkisella paikalla jokaisella on oikeus päästä sisään. Sinulla on oikeus ottaa valokuvia vapaasti.

Median rooli sananvapauden toteuttajana

Sananvapaus on perusoikeus, joka kuuluu kaikille. Kyse ei ole median yksinoikeudesta. Useissa tapauksissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (“ECHR”) katsoi, että tiedotusvälineillä on keskeinen rooli vallanvalvonnassa ja että jäsenvaltiot eivät saa rajoittaa tätä merkittävää roolia.
EIT katsoi, että Suomen kaltaisten jäsenvaltioiden on suojeltava toimittajien lähdesuojaa. Tämä on osa sananvapautta. Suomen sanan- ja joukkoviestintälaki suojelee lähdesuojaa. Lähdesuoja antaa toimittajalle mahdollisuuden kieltäytyä todistamasta siitä, kuka on paljastanut lähteen tiedotusvälineille.
Median toiminta ei rajoitu lainsäädäntöön. Public Speech Council (JSN) säätelee tiedotusvälineiden toimintaa. Se on myös julkaissut eettisiä ohjeita toimittajille. Toimittajan ohjeet menevät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Nämä ohjeet määrittelevät Public Word Councilin median jäsenten eettiset säännöt.

Asiakirjat ovat julkisia.

Suomessa on periaate nimeltä julkisuus. Se on osa sananvapautta. Julkisella tarkoitetaan mitä tahansa julkisesti saatavilla olevan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa. Päälle voi lähettää sähköpostin, kirjeen tai minkä tahansa muun sähköisen tietueen. Kuka tahansa voi pyytää kopion lähteestä.
Viranomainen voi tarvittaessa salata luottamuksellisia osia asiakirjoista. Paperi on tässä tapauksessa julkistettava. Ongelmana on yleensä se, että tietue sisältää taloudellisia tai yksityisiä tietoja. Jyväskylän yliopisto on luonut kattavan julkisuuden periaatteella toimivan verkkosivun.
Toimittajaliitto tarjoaa jäsenilleen sananvapausasioita koskevia neuvoja työehtosopimuspalvelunsa kautta.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn