SYRJINTÄ ERI VÄESTÖRYHMISSÄ

Mikä tahansa syy, mukaan lukien ikä, uskonto tai terveys, voi aiheuttaa syrjintää ja ennakkoluuloja. Erityisen alttiita syrjinnälle ovat ne ryhmät, jotka ovat alttiina negatiivisille stereotypioille tai ennakkoluuloille. Vaikka syrjinnän mekanismit saattavat vaikuttaa samanlaisilta, syrjintätilanteet voivat vaihdella eri ryhmien välillä. On mahdollista tunnistaa puolueellisuus ymmärtämällä muiden ryhmien salaisuudet. Nämä ovat esimerkkejä syrjinnästä ja eri väestöryhmien tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä:

ROMANIA

 • Ennakkoluulot romaneja kohtaan vähentävät romanien työllistymismahdollisuuksia.
 • Romanilapsia kiusataan kouluissa enemmän kuin muita lapsia.
 • Romaniperhe voi vuokrata asunnon erityisehdoilla. Vuokra-asuntoa ei sallita.
 • Romanityöntekijät tai -asiakkaat joutuvat usein ensimmäisenä syytteeseen töissä tai kaupoissa tapahtuneista varkauksista.

SAAMELAISET

 • Kaikista resursseista huolimatta kunta ei tarjoa saamenkielistä päivähoitoa ja vanhustenhoitoa.
 • Internetissä vihapuhe on suunnattu saamelaisia kohtaan
 • Kulttuuriperintönsä vuoksi saamelaisnuoria syrjitään.

MAAHANMUUTTAJAT

 • Näkyvät vähemmistöt, tummaihoiset ja muut, joiden ulkonäkö poikkeaa enemmistöstä, joutuvat rasismin ja väkivallan kohteeksi julkisilla paikoilla.
 • Kun työssä ei vaadita kielitaitoa, se asetetaan vaatimukseksi.
 • Sujuvalla vieraalla kielellä tai rikki suomea puhuvalla on haastavampi aika saada töitä kuin syntyperäisellä suomalaisella.

LIIKUNTARAJOITTEINEN

 • Vaikka kohtuulliset pääsytoimenpiteet voitaisiin toteuttaa, vammainen ei pääse liikkeisiin, työpaikkoihin tai luokkahuoneisiin.
 • Induktiosilmukkaa ei ole saatavilla kuuroille ja huonokuuloisille henkilöille, jotka eivät voi osallistua meluisassa ympäristössä.
 • Näkövammainen ei voi suorittaa yliopiston pääsykoetta. Tämä johtuu siitä, että koe perustuu visioon.

SEKSUAALISET VÄHEMMISTÖT

 • Koska hän pelkää syrjintää, hän on haluton tuomaan samaa sukupuolta olevaa kumppaniaan työyhteisön tietoon.
 • Homoseksuaalien viharikokset
 • Seksuaalivähemmistöön kuuluvan aikuisen tai nuoren tulee kuunnella sopimattomia vitsejä töissä/koulussa.

LAPSET JA NUORET

 • Elämänpäätöksiä tehdessään lapsia ja nuoria ei kuulla.
 • Nuorten huonompi asema työmarkkinoilla
 • Koulut ovat alttiita kiusaamiselle, syrjinnälle ja seksuaaliselle häirinnälle.

VANHAT JA VANKUUT

 • Vanhukset tuntevat olevansa kyvyttömiä tai haluttomia tekemään elämäänsä koskevia päätöksiä.
 • Vanhusten syrjintä työmarkkinoilla
 • Sähköisiä palveluita suunniteltaessa on olennaista ottaa huomioon vanhusten tarpeet.

USKONTO- JA VAKKORYHMÄT

 • Henkilön uskonnollisiin tai pukeutumiskäytäntöihin liittyviä tekijöitä ei pidetä työnteon esteenä.
 • Uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat todennäköisemmin syrjityiksi ja heillä on haastavampaa löytää työpaikka.
 • Viharikokset uskonnollisia vähemmistöjä vastaan: väkivalta ja vandalismi
Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn