Tietoa meistä

Vastustamme ihmisoikeuksien loukkauksia

Tämä on ollut ongelma ikuisesti, ja se on lopetettava nopeammin. Tietoyhteiskunnan avulla on mahdollisuuksien mukaan lopetettava sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus kaikissa muodoissa. Ensisijaisena tavoitteena on, että kaikki ovat tietoisia ihmisoikeuksista